Gebruiksvoorwaarden

Om de huidige aanvraag tot lidmaatschap van M-C-B  Mouvance Centrale Beweging te vervolledigen :

  • Verklaar ik toe te treden tot de activiteiten ondernomen door M-C-B  Mouvance Centrale Beweging, alsook tot de waarden van een democratische beweging waarop de activiteiten van M-C-B  Mouvance Centrale Beweging gebaseerd zijn. Hierbij zien we onze democratische beweging als basis voor de mens, zijn waardigheid, gelijke rechten en kansen voor iedereen. M-C-B  Mouvance Centrale Beweging staat voor het respect voor de fundamentele vrijheden, verantwoordelijkheid, sociale solidariteit, menswaardige arbeid, vrijheid van ondernemen en creëren voor iedereen, de waarden voor een vrije keuze van levensstijl, daarmee inbegrepen de vrijheid van denken, uitdrukken, tolerantie en het recht om verschillend/uniek te zijn door middel van een actieve deelname van de burgers bij het maken van politieke beslissingen.
  • Verklaar ik alle informatie en uitnodigingen van M-C-B  Mouvance Centrale Beweging te ontvangen op mijn persoonlijk mail adres.
    Door toe te treden tot M-C-B  Mouvance Centrale Beweging, aanvaardt u dat uw gegevens intern, informatief en voor communicatie worden gebruikt door de beweging.
  • Daarnaast, verklaar ik expliciet en ondubbelzinnig toe te treden tot alle principes zoals ze vermeld staan in de universele verklaring van de rechten van de Mens, daarbij inbegrepen de principes van de wet van 30 juli 1981, die activiteiten geïnspireerd door racisme en vreemdelingenhaat strafrechterlijk vervolgt, en verklaar ik op geen enkele wijze personen, bewegingen, formaties en politieke partijen waarvan de ideologie en/of het programma tegensteld is aan de principes en de waarden van M-C-B  Mouvance Centrale Beweging, te ondersteunen.
  • Verklaar ik integraal akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden uitgegeven door M-C-B  Mouvance Centrale Beweging.

Ter informatie, het bedrag van de jaarlijkse bijdrage staat vast voor iedereen en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
In 2018 is deze bijdrage vastgelegd op 8 euro per lidmaatschap.