M-C-B, veiligheid en privacy

M-C-B kan geen 100% garantie bieden voor de veiligheid en de privacy van de gegevens die aan ons zijn doorgestuurd. Echter, Mouvance Centrale Beweging, M-C-B, verbindt zich ertoe om alle essentiële middelen in te zetten om zo goed mogelijk de veiligheid en privacy van uw gegevens te waarborgen.

De bezoeker is zich ervan bewust dat gegevens die op het internet circuleren niet noodzakelijk beschermd zijn, met name tegen eventuele misbruiken.

De bezoeker aanvaardt om passende maatregelen te nemen ten einde zijn eigen gegevens te beschermen tegen besmetting van mogelijke inbraken, virussen, schadelijke software zoals malware, zowel op internet als intranet.

De bezoeker verklaart de eigenschappen en grenzen van het internet, intranet hierbij inbegrepen de kenmerken van een netwerk, wachttijden bij consultatie, opvraging en versturen van gegevens, te kennen en te aanvaarden.

De bezoeker verbindt zich ertoe om in een reëel tijdsbestek Mouvance C Beweging, M-C-B te informeren betreffende alle zwakke punten van de website waarvan hij kennis zou hebben.