Werkgelegenheid

Mouvance Centrale Beweging, M-C-B :

Wij moeten opnieuw veel meer waarde toekennen aan arbeid, het dagelijks werk, door zijn waardigheid als absolute waarde van welzijn te herstellen.


Immigratie

Mouvance Centrale Beweging, M-C-B :

Waar zijn de grenzen van de globalisering ? Wat willen we van de toekomst maken ? Vergroten we of verminderen we de haat tussen het Noorden en het Zuiden (rijke landen/arme landen) ?


Instellingen

Mouvance Centrale Beweging, M-C-B :

Overbodig, wie is aan de macht ? De ganse bevolking moet kunnen beschikken over de waarden van hun bijdrage. Wij werken eraan om deze waarden opnieuw in te stellen.


Fiscaliteit

Mouvance Centrale Beweging, M-C-B :

Op langere termijn willen we de dividenten op de toegevoegde waarde zo dicht mogelijk bij laatste verkoper uitgekeerd zien.


Sociale Zaken

Mouvance Centrale Beweging, M-C-B :

 • Rechtvaardigheid in de gezondheidszorg, het onderwijs, maatschappelijke betrokkenheid …
 • Tijdens de 10 volgende jaren, het instellen van een rechtvaardige universele minimum toelage.

Onderwijs

Mouvance Centrale Beweging, le M-C-B :

Onderwijs is de toekomst van onze samenleving. Ontwikkeling van kosteloos onderwijs, gelijkheid, maatschappelijke betrokkenheid, …, zonder enige vorm van onderwijs beperking (allerhande quota’s moeten verdwijnen, enz.)


Veiligheid

Mouvance Centrale Beweging, M-C-B :

Wij willen een verschuiving van de huidige dogmatische staat naar een burger rechtstaat…
met :

 • globalisering van vrijheidsrechten,
 • Een perfect begeleide evolutie waarbij alle bestaande gevangenissystemen verdwijnen en vervangen worden door efficiëntere en modernere systemen, met als gevolg :
  • afschaffing van de hoge kosten van het huidige gevangenissysteem
  • afschaffing van overbodige gevangenissen
   • die totaal niet meer passen in een systeem met als doel een gestructureerde herintegratie van gevangenen.
   • die eveneens als school dienen voor de georganiseerde misdaad.

Europa

Mouvance Centrale Beweging, M-C-B :

Door oplossingen te implementeren voor een noodzakelijke overgang betreffende de globalisatie, is het de ambitie om voor Europa een verplichte structuur te creëren volgens het concept van een lokale globalisatie.


Mobiliteit

Mouvance Centrale Beweging, M-C-B :

Het creëren van een economisch netwerk dat streeft naar een rechtvaardig planetair evenwicht.


Milieu

Mouvance Centrale Beweging, M-C-B :

 • Het milieu is onbetwist zeer belangrijk !
 • Een eerste noodzakelijke stap is het in werking stellen van een globaal charter betreffende de consumptie van onze planeet.

De 4de dimensie

Mouvance Centrale Beweging, M-C-B :

Alle anderen stellen zich nooit in vraag, ondertussen bouwt Mouvance Centrale Beweging, M-C-B verder aan zijn Beweging, de best mogelijke evolutie.


Onze evolutie

Mouvance Centrale Beweging, M-C-B :

Om de fundamentele vrijheden van en voor iedereen te herstellen, is er een herdefinitie van de huidige globale orde nodig.